Quý vị có thể đóng góp, hỗ trợ cho Quỹ thông qua những cách sau:


1. Chuyển khoản qua ngân hàng
Mọi sự đóng góp và ủng hộ xin chuyển về số tài khoản ngân hàng của Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam
THÔNG TIN TÀI KHOẢN:
Tên tài khoản: Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam (Vietnam Peace and Development Foundation)
Số tài khoản: 0011000753066 (VND)
                        0011370753076 (USD)
Tại Sở Giao Dịch Vietcombank (Vietcombank Transaction Center)
2. Đóng góp bằng tiền mặt
Địa chỉ: Văn phòng Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam, 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
3. Liên hệ quảng cáo
Địa chỉ: Văn phòng Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam, 105A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
Email: vpdf2003@gmail.com
SĐT: (84-24) 39445231 / 39454272