Ban Tổ chức Quốc gia Việt Nam thảo luận việc tổ chức APF 2020

(VPDF) Ngày 24/6/2020 tại Hà Nội, Ban Tổ chức Quốc gia Việt Nam đã tổ chức Hội nghị chuẩn bị cho Diễn đàn Nhân dân ASEAN (APF) 2020.

Hơn 60 đại biểu là thành viên Ban Tổ chức Quốc gia Việt Nam, đại diện các tổ chức nhân dân Việt Nam hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực đã tham dự Hội nghị.

Hội nghị đã nghe cập nhật thông tin về các hoạt động đã triển khai chuẩn bị cho APF 2020, tình hình đăng ký tham gia của các tổ chức nhân dân Việt Nam và các nước ASEAN. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong khu vực, Hội nghị đã thảo luận các phương án tổ chức APF 2020 đề phù với bối cảnh; về chủ đề, nội dung, chương trình dự kiến APF 2020 … Theo đó, Ban Tổ chức Quốc gia Việt Nam sẽ xây dựng hai phương án tổ chức APF 2020 (trực tiếp và trực tuyến) vào tháng 10/2020, trước thềm Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37.

Các tổ chức nhân dân Việt Nam cũng trao đổi, thảo luận về Điều khoản tham chiếu (TOR) của Ban Tổ chức khu vực, sự chuẩn bị của các tổ chức nhân dân cho APF 2020, dự kiến phân công nhiệm vụ các Tiểu ban/nhóm chuyên đề và nội dung hội nghị trù bị khu vực lần thứ nhất chuẩn bị cho APF 2020, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 7/2020 theo hình thức trực tuyến.

Các nội dung liên quan đến việc tổ chức APF 2020 sẽ tiếp tục được xin ý kiến Ban Tổ chức Quốc gia qua email và đưa ra trao đổi, thảo luận tại Hội nghị Ban Tổ chức khu vực lần thứ nhất.

Châu Nhật Bình 

Nguồn:vpdf.org.vn Copy link