Lãnh đạo TP. Cần Thơ tiếp Lãnh đạo Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam, 12/2019