Tọa đàm "Covid-19 và những tác động tới môi trường hòa bình, an ninh và phát triển của Việt Nam" và Lễ ra mắt website của Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam, ngày 26/5/2020