Một số doanh nghiệp được lùi đóng kinh phí Công đoàn

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang vừa ký Quyết định số 7823/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc một số doanh nghiệp sẽ được lùi đóng kinh phí Công đoàn đến ngày 31/12/2023.

 

Chú thích ảnh
Người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Pou Sung Việt Nam. Ảnh minh họa: Lê Xuân/TTXVN

 

Đó là các doanh nghiệp bị giảm từ 50% lao động tham gia Bảo hiểm Xã hội trở lên so với thời điểm tháng 1/1/2023 (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương) do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng được lùi đóng kinh phí Công đoàn đến ngày 31/12/2023.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao Ban Thường vụ các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương và tương đương; Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn xem xét, xác định và chịu trách nhiệm về việc quyết định cho doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng được lùi đóng kinh phí Công đoàn đến ngày 31/12/2023; báo cáo tình hình thực hiện Quyết định này về Tổng Liên đoàn trước ngày 31/1/2024.

TTXVN/Báo Tin tức